Kammerchor Cantabile Gotha bezoekt Maastricht

Kammerchor Cantabile voor het Cranach-altaar in de Schlosskirche van Augustusburg

Kammerchor Cantabile voor het Cranach-altaar in de Schlosskirche van Augustusburg

In het kader van het 20-jarig bestaan van het Kammerchor Cantabile uit Gotha in Thüringen maakt het koor begin mei een concertreis naar Maastricht. Dirk Jansen, afkomstig uit Maastricht en momenteel werkzaam in Gotha, is een enthousiast lid van het koor en initiatiefnemer van deze “Chorfahrt”. Hij was in Maastricht zanger bij vocaal ensemble Quintessence o.l.v. Annie Jansen, die tevens artistiek is van het CvKz, dat de organisatie van dit concert ter harte neemt.

Het Kammerchor Cantabile is een goed amateurkoor met 16 zangers, w.o. enkele professionele en semiprofessionele musici. Artistiek leider is sopraan en muziektherapeute Sybille Sommer.

Het repertoire is veelzijdig: a capella koormuziek uit vijf eeuwen, deels wortelend in de evangelische muzikale traditie die met Luther haar eigenlijke oorsprong in Thüringen heeft: men denke aan Schütz, Bach, Mendelssohn e.a. Daarnaast zingt het ensemble ook a capella missen, motetten en madrigalen uit de Renaissance, en hedendaagse geestelijke koormuziek, en natuurlijk ook kerstliederen uit verschillende landen en culturen. Daarnaast wereldlijke muziek uit de Barok en de Romantiek en de twintigste eeuw, en ook vrolijke muziek van jongere datum, waaronder songs van de Comedian Harmonists, uit musicals en andere evergreens van de laatste honderd jaar. Het koor zingt zo’n zes tot tien concerten per jaar. Alle aspecten zullen in de optredens in Maastricht aan bod komen.

Het koor verzorgt  drie optredens, die alle gratis toegankelijk zijn:

 • Za 2 mei, 17:00: Concert in de Lutherse Kerk, Hondstraat 14, 6211 HW Maastricht
 • Zo 3 mei, 09:30: Muzikale begeleiding van de Hoogmis in de kerk van Sint Gerlach, Onderstestraat 1, Houthem-Valkenburg
 • Zo 3 mei, 14:00: Benefietoptreden ten behoeve van de restauratie van Kasteel Borgharen, Kasteelstraat 2, Borgharen-Maastricht

U wordt van harte uitgenodigd een van de optredens bij te wonen, het belooft iets bijzonders te worden….

SPONSORISSIMO -SPONSORINO

Om de kosten van reis, verblijf en de concertorganisatie te dekken hopen wij dat een aantal Muziekvrienden het officiële  concert in de Lutherse Kerk willen sponsoren. Voor sponsors worden plaatsen gereserveerd en zij zijn van harte welkom op de “meet en greet” met aperitief na afloop van het concert. Er zijn twee opties:

 • SPONSORISSIMO à 200,-Eu: twee gereserveerde plaatsen eerste rij; naamsvermelding in het programmaboekje (indien gewenst);twee gratis programmaboekjes met liedteksten
 • SPONSORINO: à 25,–Eu: een gereserveerde plaats; gratis programmaboekje met liedteksten

Bijdragen kunt U storten op rekeningnummer NL38RABO 0154339466, t.n.v. JMH Jansen/Stg.Centrum voor Koorzang, Maastricht, onder vermelding van “Cantabile-Gotha” en de gewenste optie. Nota bene: vermeldt s.v.p. ook een e-mail-adres i.v.m. het toezenden van de reserveringskaarten. 

Ingeval het concert onverhoopt niet door kan gaan, worden de sponsorbedragen teruggestort.

Voor vragen of speciale wensen kunt U contact opnemen met Klaas Damhof: damhof-klaas@gmail.com en/of Dirk Jansen: dirk.jansen@inter.nl.net.

 

STICHTING CENTRUM VOOR KOORZANG MAASTRICHT [CVKZ]

 • Website: www.centrumvoorkoorzang.or |  e-mail: maastricht-cvkz@gmail.com
 • Annie Jansen, artistiek leider : tel. +31 43 321 6892| e-mail: jansenjmh@live.nl
 • Klaas Damhof, organisatie: e-mail: damhofklaas@gmail.com

KAMMERCHOR CANTABILE GOTHA

 • Website Kammerchor Cantabile Gotha: www.cantabile-gotha.de
 • Sybille Sommer, Chorleiterin: tel. +49 1523 1736488 | e-mail: sybillesommer@web.de
 • Dirk Jacob Jansen, liaison Gotha-Maastricht: tel. +31 6 2269 0709 | e-mail: dirk.jansen@inter.nl.net
 VANWEGE HET CORONAVIRUS HEBBEN WE HELAAS ALLES MOETEN AFZEGGEN!
WANNEER EN OF DE REIS ZAL PLAATSVINDEN IS TOT NU TOE VOLKOMEN DUISTER….
 
LAATSTE NIEUWS per september 2022. 
Zoals het er nu naar uit ziet, gaat de geplande reis naar Maastricht door in april 2023!!
 
Zodra er meer duidelijkheid is over data en programma zal dit hier vermeld worden.
Het concertkoor Cinquecento van onze stichting zal als gastheer optreden.