Koren

ZINGEN IS LEUK
GOED ZINGEN IS LEUKER
SAMEN GOED ZINGEN IS HET LEUKST

Koorschool Maastricht

 

 

De koren die hier gevormd worden zijn hoofdzakelijk een optelsom van de kleine groepen uit de lessituatie. Naast algemene scholing bestaat de les er met name uit om het koorrepertoire voor te bereiden. Doordat de groepsindeling wordt bepaald door leeftijd en niveau kan de docent zeer gericht werken.

Enkele keren per maand vormen de groepen samen het schoolkoor. Bij voldoende deelname kunnen er verschillende koren ontstaan op verschillend niveau. Kinderen die meteen op een hoger niveau willen instromen, zullen daarvoor eerst gescreend worden.

Koren voor volwassenen

Het Centrum voor Koorzang biedt plaats aan verschillende koren. Hoe hoger het niveau, des te hoger de eisen om eraan te kunnen deelnemen.

Het Instituutskoor

Instituutskoor

Instituutskoor

De cursisten van de koorscholing kunnen ook deelnemen aan het instituutskoor. Bij voldoende deelname kunnen er verschillende koren ontstaan op verschillend niveau. Zangers die meteen op een hoger niveau willen instromen, zullen daarvoor eerst gescreend worden.

Deelname aan het koor, zonder de cursus koorscholing, is in het basiskoor mogelijk. Met name zangers die eerst koorervaring willen opdoen alvorens naar een koor te gaan, kunnen hier terecht.

Projectkoren

Zimgend koor

Zimgend koor

In deze hectische tijd zijn veel mensen geneigd om verschillende hobby’s uit te oefenen en dat is hun goed recht. Jarenlang lidmaatschap aan een koor wordt soms als een belasting gezien.

Ook zoeken zangers van een bepaald niveau een extra uitdaging door tijdelijke deelname aan interessante projekten. Hiervoor zijn de projektkoren bedoeld.

Door het snelle werktempo zal er een beroep gedaan worden op zelfwerkzaamheid en dient er derhalve een bepaalde vorm van leesvaardigheid te zijn.

Deze projekten zullen ook gebruikt worden als demonstratie van bepaalde thematieken bij repertoiredagen en studiedagen voor dirigenten. Uiteraard zijn dirigenten zelf ook welkom om deel te nemen aan dergelijke projektkoren.

De repetities worden in onderling overleg afgesproken. Te denken valt aan werkweekenden of enkele maanden op zaterdagochtend of vrijdagavond.

U vindt hier de volgende pagina's: