Activiteiten voor Kinderen

Momenteel zijn er geen vaste activiteiten voor kinderen. In de toekomst kunnen wel projectmatige activiteiten georganiseerd worden zoals een Kinder-Doe-Middag. Zie onderstaande afbeeldingen.

Bent u op zoek naar een professioneel geleide KOORSCHOOL voor kinderen?

Zie https://limburgsekoorschool.nl

Deze heeft 2 lokaties: Beek –> Cantarella; Maastricht –> Kokoz; eigen opleiding.

DSCF3148DSCF3151DSCF3160DSCF3189

Kammerchor Cantabile Gotha bezoekt Maastricht

Kammerchor Cantabile voor het Cranach-altaar in de Schlosskirche van Augustusburg

Kammerchor Cantabile voor het Cranach-altaar in de Schlosskirche van Augustusburg

In het kader van het 20-jarig bestaan van het Kammerchor Cantabile uit Gotha in Thüringen maakt het koor begin mei een concertreis naar Maastricht. Dirk Jansen, afkomstig uit Maastricht en momenteel werkzaam in Gotha, is een enthousiast lid van het koor en initiatiefnemer van deze “Chorfahrt”. Hij was in Maastricht zanger bij vocaal ensemble Quintessence o.l.v. Annie Jansen, die tevens artistiek is van het CvKz, dat de organisatie van dit concert ter harte neemt.

Het Kammerchor Cantabile is een goed amateurkoor met 16 zangers, w.o. enkele professionele en semiprofessionele musici. Artistiek leider is sopraan en muziektherapeute Sybille Sommer.

Het repertoire is veelzijdig: a capella koormuziek uit vijf eeuwen, deels wortelend in de evangelische muzikale traditie die met Luther haar eigenlijke oorsprong in Thüringen heeft: men denke aan Schütz, Bach, Mendelssohn e.a. Daarnaast zingt het ensemble ook a capella missen, motetten en madrigalen uit de Renaissance, en hedendaagse geestelijke koormuziek, en natuurlijk ook kerstliederen uit verschillende landen en culturen. Daarnaast wereldlijke muziek uit de Barok en de Romantiek en de twintigste eeuw, en ook vrolijke muziek van jongere datum, waaronder songs van de Comedian Harmonists, uit musicals en andere evergreens van de laatste honderd jaar. Het koor zingt zo’n zes tot tien concerten per jaar. Alle aspecten zullen in de optredens in Maastricht aan bod komen.

Het koor verzorgt  drie optredens, die alle gratis toegankelijk zijn:

 • Za 2 mei, 17:00: Concert in de Lutherse Kerk, Hondstraat 14, 6211 HW Maastricht
 • Zo 3 mei, 09:30: Muzikale begeleiding van de Hoogmis in de kerk van Sint Gerlach, Onderstestraat 1, Houthem-Valkenburg
 • Zo 3 mei, 14:00: Benefietoptreden ten behoeve van de restauratie van Kasteel Borgharen, Kasteelstraat 2, Borgharen-Maastricht

U wordt van harte uitgenodigd een van de optredens bij te wonen, het belooft iets bijzonders te worden….

SPONSORISSIMO -SPONSORINO

Om de kosten van reis, verblijf en de concertorganisatie te dekken hopen wij dat een aantal Muziekvrienden het officiële  concert in de Lutherse Kerk willen sponsoren. Voor sponsors worden plaatsen gereserveerd en zij zijn van harte welkom op de “meet en greet” met aperitief na afloop van het concert. Er zijn twee opties:

 • SPONSORISSIMO à 200,-Eu: twee gereserveerde plaatsen eerste rij; naamsvermelding in het programmaboekje (indien gewenst);twee gratis programmaboekjes met liedteksten
 • SPONSORINO: à 25,–Eu: een gereserveerde plaats; gratis programmaboekje met liedteksten

Bijdragen kunt U storten op rekeningnummer NL38RABO 0154339466, t.n.v. JMH Jansen/Stg.Centrum voor Koorzang, Maastricht, onder vermelding van “Cantabile-Gotha” en de gewenste optie. Nota bene: vermeldt s.v.p. ook een e-mail-adres i.v.m. het toezenden van de reserveringskaarten. 

Ingeval het concert onverhoopt niet door kan gaan, worden de sponsorbedragen teruggestort.

Voor vragen of speciale wensen kunt U contact opnemen met Klaas Damhof: damhof-klaas@gmail.com en/of Dirk Jansen: dirk.jansen@inter.nl.net.

 

STICHTING CENTRUM VOOR KOORZANG MAASTRICHT [CVKZ]

 • Website: www.centrumvoorkoorzang.or |  e-mail: maastricht-cvkz@gmail.com
 • Annie Jansen, artistiek leider : tel. +31 43 321 6892| e-mail: jansenjmh@live.nl
 • Klaas Damhof, organisatie: e-mail: damhofklaas@gmail.com

KAMMERCHOR CANTABILE GOTHA

 • Website Kammerchor Cantabile Gotha: www.cantabile-gotha.de
 • Sybille Sommer, Chorleiterin: tel. +49 1523 1736488 | e-mail: sybillesommer@web.de
 • Dirk Jacob Jansen, liaison Gotha-Maastricht: tel. +31 6 2269 0709 | e-mail: dirk.jansen@inter.nl.net
 VANWEGE HET CORONAVIRUS HEBBEN WE HELAAS ALLES MOETEN AFZEGGEN!
WANNEER EN OF DE REIS ZAL PLAATSVINDEN IS TOT NU TOE VOLKOMEN DUISTER….
 

Cinquecento

IMG_2080

Inmiddels zijn de eerste repetities begonnen. Ook hebben we een zeer aantrekkelijke locatie gevonden, vlak bij het station: café Willems, Godsweerdersingel 58. De repetitie begint op donderdag om 20.15u.  Soms moeten we uitwijken naar het Bisschoppelijk College Broekhin, als het café al een andere aktiviteit heeft.

Iedereen is zeer enthousiast, ofschoon nog niet alle partijen ideaal bezet zijn. Bassen en tenoren zijn zeer welkom.

Repertoire op dit moment (september 2019):

Cum decore Susato A1
Pavane Arbeau A2
Dindirindin anonymus A3
Drop,drop slow tears Gibbons A4
Pastime Henry VIII A5
Mille regretz Josquin B1
Beauté Bertrand B2
The silver swan Gibbons B3
Il bianco Arcadelt B4
Now is the month of may Morley B5
Missa secunda Hassler C1
Exsultate justi Viadana C2
Thou knowest Lord Purcell C3
Ave verum Byrd C4

Categorie A: inzingers; B: wereldlijk (madrigalen, chansons); C: geestelijk (Mis, motetten, anthems)

Aktuele bezetting: 4S, 3MS, 3A, 3T, 2B. We zoeken nog minsten 2 bassen en 1 tenor, zodat ook de mannen 3-stemmig kunnen zingen.

Op deze pagina volgen we de aktuele gebeurtenissen.

Het koor was gastkoor bij de “Ontmoetingsdag voor Dirigenten” op 5 oktober in Roermond.

Er waren verschillende dirigenten aanwezig, die de kans grepen om “Thou knowest Lord” of “Exsultate justi” te dirigeren, waarbij het koor braaf de aanwijzingen volgde. Onder leiding van Annie Jansen werden ook nog andere werken uit het repertoire gezongen, zodat we kunnen spreken van een voorzichtige première van het koor.

Eén van de toehoorders was zo enthousiast, dat hij binnenkort als bas aanschuift bij het koor.

2019-10-05 13.48.26       2019-10-05 14.43.19

2019-10-05 11.16.35

Meer informatie via mail: jansenjmh@gmail.com

Basishandboek Koordirectie

49948769_1465836430213534_1936703296110592000_o 49899330_1465836300213547_98024390783926272_o-2

 

Maandag 14 januari werd het Basishandboek Koordirectie officieel gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Gregoriusvereniging (SGV) in Roermond. Het eerste exemplaar ontving de voorzitter, Ed Smeets, als dank voor de adviezen rond de uitgave van het boek.

Het boek is in eerste instantie bedoeld voor amateur-koordirigenten. In zeer begrijpelijke taal worden de beginselen van alle aspecten die bij het dirigeren ter sprake komen uitgelegd. Dit gaat gepaard met talrijke tips, startend bij de voorbereiding en eindigend bij afwerking en interpretatie. Het eerste deel is een bespreking van de vakgebieden, het tweede deel bevat heel veel voorbeelden, die meteen in de praktijk van het koor kunnen worden toegepast. Er wordt rekening gehouden met verschillende niveaus en koortypen, zodat iedere dirigent zich aangesproken kan voelen.

Voor gedetailleerde informatie of bestelling van het boek kunt u zich wenden tot de auteur: Annie Jansen. Het mailadres is: jansenjmh@gmail.com o.v.v. naam, (mail)adres. Er wordt z.s.m. contact met u gezocht.

Jubileumconcert Programma

De koren voeren onderstaande werken uit, soms gezamenlijk, dan weer apart als klein ensemble. De gezamenlijke werken worden begeleid door professionele strijkers, die ook nog een werk uitvoeren van Jean Lambrechts voor vioolsolo en orkest.

Jauchzet dem Herrn            F. Mendelssohn

Verleih uns Frieden             F. Mendelssohn

Thou knowest Lord                   H. Purcell

Selig sind die Toten                   H. Distler

Ave Verum                               W.A. Mozart

Bogorodice                                  S. Rachmaninoff

Tota pulchra est                        M. Duruflé

Cantique de Jean Racine   G. Fauré

Tebje Pojem                               D. Bortniansky

Exsultate justi                            L. da Viadana

Romance                                  J. Lambrechts

Beauté qui sans pareille           A. Bertrand

Il bianco e dolce cigno               J. Arcadelt

Until we meet again                  J. Lambrechts

Pilons l’orge                                F. Poulenc

Puisque tout passe                    P. Hindemith

Trois beaux oiseaux                 M. Ravel

Esti Dal                                       Z. Kodály

Ave Maria                                  A. Jansen

Due Madrigali:                      H. Andriessen

 1. Che debbo far
 2. Evviva Bacco

Muziek Doe Middag 2014 een groot succes

DSCF3143  DSCF3130

Kirsten, Renée, Karolien, Anne, Michelle, Aimée

DSCF3145  DSCF3148  DSCF3147

Kennismakingsspelletje met Karolien en Kirsten: “ik ben xxx, en ik hou van ……”

DSCF3168  DSCF3161  DSCF3160

Anne en Michelle leiden de middengroep; Renée en Aimée zwepen de oudsten op

DSCF3179  DSCF3184  DSCF3172

Concentratie bij de speurtocht; jacht op stickers bij Peter; hoeveel ballonnen sneuvelden er?

DSCF3189

De apotheose. Wat een aandacht van de kleinsten!

 

 

 

Natuurlijk Zingen

Als kind ben ik opgegroeid in het lommerrijke dorp Beesel. Achter ons huis liep een paadje regelrecht het bos in. Vanzelfsprekend was dit een ideaal speelterrein waar ik vele uren heb doorgebracht. Onbewust werd ik zodoende doordrenkt van de grote verbondenheid met de natuur. Respect en (be-) verwondering liepen, en lopen nog, als een rode draad door mijn leven.

Wat heeft dit met zingen te maken? Alles. Volgens de Romeinse politicus en filosoof Cicero heeft het waarnemen van de natuur de kunst voortgebracht. Ik heb deze uitspraak als uitgangspunt genomen voor mijn koorscholingsmethode “Horen, Zien en Zingen”. Daar heb ik het zo verwoord:

Als we de natuur om ons heen waarnemen valt ons op dat er sprake is van een voortdurende golfbeweging die zich overal voordoet, met name als we het begrip “tijd” erbij betrekken. Denk maar aan: de afwisseling van de seizoenen; de afwisseling van dag en nacht; van eb en vloed; van zon en regen. Maar ook de afwisseling van zee en land; bergen en dalen; bossen en weiden; storm en stilte; het ruisen van het riet; etc.

In onszelf komen we dit natuurlijke proces ook tegen: de afwisseling van leven en dood; van in- en uitademing; de polsslag. Minder regelmatig, maar wel degelijk een vorm van afwisseling, zijn de geluiden om ons heen: het gekwetter van de vogels; hinniken van een paard; blaffen van een hond, etc. En dan natuurlijk onze eigen geluiden: lachen; huilen; spreken; zingen….Stop! Dit laatste begrip is duidelijk van een hogere orde dan het natuurlijke spreken: we hebben de natuurlijke mogelijkheden weliswaar gebruikt, maar er een nieuwe dimensie aan toegevoegd: nu is er sprake van “kunst”.

Tot zover het citaat uit mijn boek. De titel van dit artikel heeft meerdere lagen. Natuurlijk, we zingen op talrijke momenten tijdens de eredienst. In het Latijn, Nederlands, en misschien wel talrijke andere talen. De universele taal die hieronder ligt, is het notenbeeld. En daar schuilt nu vaak het probleem. In de poging om het zo exact mogelijk te doen, wordt het notenbeeld zó absoluut genomen, dat dit ten koste gaat van de natuurlijke dictie en dynamiek. Met name bij het reciteren (zingen op één toonhoogte) wordt er heel wat “weggehakt”: al-le let-ter-gre-pen e-ven lang en hard…

Natuurlijk, zo blijft het wel keurig gelijk en strak in de maat. Maar met gewoon, natuurlijk spreken heeft het niets te maken. Van nature maken we belangrijke lettergrepen lang en sterk, maar er zijn veel meer onbelangrijke lettergrepen, die minstens zachter gezongen dienen te worden. Bekend voorbeeld is het omgaan met het woord “Sanctus”. Componisten schrijven vaak twee even lange noten. Maar eigenlijk zou de tweede lettergreep, die minder belangrijk is dan de eerste, een fractie korter geschreven moeten worden, met een decrescendo-teken.

Het traditionele notenbeeld is vaak niet in staat om fijne nuances te noteren. Vergelijk het met de geschreven tekst van een gedicht. Een voordrachtskunstenaar zal deze tekst nooit neutraal oplezen. Mijn advies is dan ook: pas de tekst niet aan aan het notenbeeld, maar het notenbeeld aan de tekst. Voor dirigenten: de interpretatie ligt achter de noten en richt zich op de inhoud: wat zeggen we en hoe zeggen we het? En vergeet vooral de emotie niet…

Wedden dat de koorzanger het koorwerk met veel meer bezieling zal zingen?

De natuur zit in ons hart!

Annie Jansen

Maastricht, 17 augustus 2014

Kindertekeningen bij Juffrouw Do in Notenland