Artistiek Leider

Annie Jansen

Annie Jansen behaalde in 1979 het Einddiploma Koordirectie “cum laude” met als verdieping de omvangrijke scriptie: “De invloed van het Humanisme op de Muziek in de Renaissance”.

Gedurende 28 jaar was zij docente koordirectie aan de afdeling Docent Muziek van het Conservatorium in Maastricht. Vele oud-leerlingen hebben als dirigent hun weg gevonden in de koorwereld.

Daarnaast was zij tot 2011 docent piano en VK Theorie aan hetzelfde instituut.

Tegelijkertijd was zij 30 jaar docente koordirectie en koorscholing aan de muziekschool Kumulus in Maastricht. Daar ontwikkelde zij met name de methode “Horen, Zien en Zingen”.

Tijdens haar werkzaamheden als docente koorscholing bij de “Meerssener Nachtegalen” ontstond de kindermethode “Juffrouw Do in Notenland”, die verder vorm kreeg met het kinderkoor aan de bovengenoemde muziekschool. Deze methode werd o.a. met veel succes toegepast tijdens de theorielessen bij de jeugdafdeling van de harmonie(!) in Mheer.

Voor studenten aan het conservatorium, voornamelijk instrumentalisten, schreef zij een kortlopende cursus die erop gericht was het muzikale notenbeeld niet vanuit het instrument, maar vanuit de stem te benaderen. Het was geen solfègeles, maar een muzikale verdieping, waarbij het grote muzikale spanningsveld door een bewuste omgang met de adem in een uniek perspectief kwam te staan. Deze methode kan met name gebruikt worden binnen de koorwereld als “Koorscholing voor Gevorderden”

Als musicus verdiepte zij haar muzikale visie door deelname aan evenementen als “World Symposia for Choirconductors” in Rotterdam en Kopenhagen; “Studytours for conductors” in Stockholm en Boedapest; masterclasses in Dartington (uitvoering van o.a. Mass van Strawinsky); bezoeken aan “Europa Cantat” in Nevers, Barcelona, Mainz, Utrecht.

Nadat zij als zangeres zich muzikaal ontwikkeld had in vocaal ensemble “Studium Chorale”, waarvan zij tevens de naamgever was, stond zij als dirigent aan de wieg van koren als “Lingua e Musica” en “Transparence”. Na haar dirigentschap bij kamerkoor “Quintessence” en het kerkelijk zangkoor “St. Gregorius” in Mheer beëindigd te hebben zag het vocaal ensemble “Cinquecento” in Roermond in 2019 het levenslicht. Dit koor, dat zich specialiseert op muziek uit de Renaissance, is tevens het CONCERTKOOR van de stichting “Centrum voor Koorzang”: het CvKz.  Zij dirigeert eveneens het “CvKoor” en de projectkoren van het CvKz.

Jarenlang was Annie Jansen bestuurslid van de Gregoriusvereniging (SGV), afdeling Roermond, waar zij actief was als jurylid en/of instructeur bij korenavonden en studiedagen, c.q. cursussen voor (kinder)koordirigenten. Verder is zij bestuurslid van het Landelijk Platform Kinderkoorzang in Utrecht. Ook andere korenbonden als het VNK, KNZV, maken graag gebruik van haar adviezen t.a.v. de kwaliteitsverbetering. Talrijke artikelen over onderwerpen binnen de koorwereld verschijnen in diverse koorbladen onder de noemer “Koorzaken”. Enkele artikelen zijn geplaatst op deze website.

Met ingang van september 2011 is zij gestopt met lesgeven aan het conservatorium, teneinde zich helemaal te kunnen toeleggen op de activiteiten als initiatiefnemer en artistiek leider van het Centrum voor Koorzang.

4 juni 2011

tijdens de uitvoering van de cantate “From Shakespeare to you” van componist Jean Lambrechts, 4 juni 2011