Basiskoor kinderen

Momenteel concentreert het CvKz zich op de aktiviteiten voor Volwassenen.

Het hieronder volgend verhaal is dus gericht op de toekomst. Belangstellenden worden op een wachtlijst geplaatst tot er genoeg aanmeldingen zijn. Wel kan er meteen gestart worden met individuele lessen.

*****************

Lessen en repetities

Per groep is er één les per week, variërend van 3/4 uur tot een uur. Daarnaast is er, bij voldoende deelname, 1 à 2 keer per maand een gezamenlijke repetitie in het schoolkoor. Het te zingen repertoire wordt in de lessen voorbereid.

De groepsgrootte bij de lessen is gemiddeld 4 – 6 kinderen, ingedeeld naar leeftijd en niveau.

Individuele begeleiding wordt apart geroosterd (zangles; toontreffen; instrumentale les). Ook projecten worden apart geroosterd. Hiertoe horen ook buitenschoolse aktiviteiten als concertbezoek; musea; concertreis; studieweekenden; ontspanning.

Tijdens de vakanties van de basisschool is de Koorschool ook gesloten.

Wat kost het?

Er zijn 2 mogelijkheden:

a. het kind zingt in een ander kinderkoor en volgt alleen de koorscholing;
b. het kind volgt het hele pakket: koorscholing en deelname schoolkoor.

Na overmaking van het inschrijfgeld kan het kind beschikken over het lesmateriaal, dat eigendom blijft van de Koorschool. Na beëindiging is restitutie hiervan mogelijk bij inlevering van het materiaal (mits in goede staat).

Betaling van het lesgeld is mogelijk in termijnen (1, 2, of 3).

De precieze bedragen staan elders op deze site.

Is er gezinskorting mogelijk?

Ja. Het tweede kind krijgt 10% korting, het derde 20%. N.B. Dit geldt ook als iemand van de directe familie een cursus voor volwassenen volgt.

Toelating

a. financieel
Na betaling van een borgsom (inschrijfgeld) ontvangt de zanger een lespakket. Bij het verlaten van de school wordt het materiaal teruggegeven en de borgsom teruggestort (mits het materiaal in goede staat is.)

b. muzikaal
Na een screentest wordt de persoon geplaatst in een niveaugroep, gekoppeld aan leeftijdgenoten.

Afspraak

Mocht u er prijs op stellen om een les of repetitie bij te wonen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het centrum d.m.v. het invullen van het  formulier onderaan deze pagina of een telefonische afspraak maken (zie de contact-pagina).

Buitenschoolse activiteiten

Koorreisjes

Eenmaal per jaar zal het accent gelegd worden op een uitstapje waarin spel en vertier juist voorop staan. Een beloning voor een jaar lang hard werken.

Koorreizen

Anders dan bij het uitstapje staan deze reizen in het teken van concerten “elders”.
De concentratie is dan ook gericht op de muzikale prestatie van het (concert)koor en geldt als het visitekaartje van de koorschool.

Concerten

De koren van de koorschool treden op bij diverse gelegenheden:

  • scholen (in het kader van recruteren van nieuwe koorleden)
  • evenementen (parcours; buurtfeesten)
  • concerten CvKz

Er is samenwerking met:
andere koren (bijv. bij repertoiredagen of kooruitwisselingen)
instrumentale begeleiding (amateurmusici; professionele musici)
solisten

Uitwisseling

  • ontvangen van gastkoren
  • op tegenbezoek gaan bij gastkoren