19 juni 2022

Zeg het met foto’s.

Beide koren tijdens studiedag

Het Concert
Caecilia van Hoof
Dankwoordje
De fanclub: Myriam en Wim Cremers, Jean Lambrechts, Jo Haesen.