Verantwoording

Ons motto:

Zingen is leuk,

goed zingen is leuker,

samen goed zingen is het leukst!!

Onze missie is het om de liefde en passie voor koormuziek en het plezier in het zingen van jongs af aan te bevorderen en te ontwikkelen.

Visie:  Het Centrum wil een levendige muzikale organisatie zijn die in Maastricht, Limburg en de Euregio op een opvallende manier laat zien dat koorzang niet alleen aantrekkelijk is, maar ook een wezenlijke bijdrage levert aan ons geestelijk welzijn. In tijden van verzakelijking en bezuiniging wordt dit belangrijke gegeven zwaar veronachtzaamd. Het CvKz wil het samen zingen terugbrengen, te beginnen op de basisschool!

Doelstelling/activiteiten 

bevordering van het zingen, zowel individueel als in koorverband, door kinderen en volwassenen

verhogen van het niveau van de koorzang door gerichte (kindvriendelijke) scholing

waarborgen van de toekomst van de koormuziek

in stand houden van het cultureel erfgoed m.b.t. de koorzang

faciliteiten bieden ten aanzien van ondersteuning aan en van stemcoaches

opzetten en bijhouden van databank van dirigenten, zangers en koormuziek

opzetten en uitvoeren van zang (scholings) methodes

ondersteunen in de meest brede zin van het woord van initiatieven die de koormuziek promoten

contacten onderhouden met korenbonden en andere netwerken

muzikale know how delen met iedereen die op één of andere manier met (koor) zang te maken heeft.

Initiëren van cursussen en studiedagen voor zangers, stemcoaches en dirigenten.

Artistiek

Het  Centrum voor Koorzang gaat uit van een artistieke benadering die eigentijds en beproefd is en die gericht is op samenwerking met andere personen/organisaties die het (koor)zingen een warm hart toedragen.

De methoden die we  gebruiken en ontwikkelen sluiten aan op de gevoelsmatige muziekbeleving: bewustmaken van wat je van nature al aanvoelt, zodat de muzikale rijkdom nog beter tot zijn recht komt!

Theorie is geen doel, maar een middel om de zanger inzicht te laten krijgen in de verborgen schatten van het notenbeeld. Stemvorming geeft dit alles nog meer glans. Koren zullen er op korte en lange termijn hun voordeel mee kunnen doen.

Muziek is de taal van het hart

De stem is het hoofdinstrument binnen alle activiteiten van het CvKz.