Projecten

Projecten zijn speciale gebeurtenissen binnen het CvKz op tijdelijke basis.

Dit kan variëren van studiedagen tot koorprojecten die verschillende maanden in beslag nemen. In het laatste geval kunnen zangers zich aanmelden voor het projectkoor.

In de subpagina’s vindt u een opsomming en korte beschrijving van de projecten per jaar gerangschikt.

4 juni 2011