Centrum voor Koorzang

De fanclub: Jean Lambrechts, Jo Haesen, Wim en Myriam Cremers.

Kinderen

Zingen voor kinderen

Het belangrijkste doel van de koorschool is om kinderen het plezier in het zingen te laten ervaren. Zingen is een uiterst waardevol expressief middel voor kinderen (en voor volwassenen).

De koorschool verbetert bovendien de kwaliteit van het zingen. Daar hebben niet alleen de kinderen zelf baat bij doordat ze steeds meer plezier in het zingen krijgen; ook voor de toekomst van koren voor volwassenen is het waardevol om opgroeiende zangertjes te scholen.

Zingen in een koorschool heeft ook een positieve invloed op de opvoeding. Doordat de muzikale vaardigheden getrained worden, worden tegelijkertijd ook concentratie, geheugen, luistervaardigheid, discipline, en sociale vaardigheden getraind.

De grote Hongaarse componist en pedagoog Zoltán Kodály begreep dit in de vorige eeuw al zo goed dat zijn methode in Hongarije overal navolging heeft gekregen. Zijn gedachtegoed is een grote inspiratiebron voor de methode die in deze koorschool ten grondslag ligt aan de muzikale vorming.

Lees verder

Volwassenen

Zingen voor volwassenen

Golden oldies

Het Centrum voor Koorzang wil bijdragen aan een oplossing voor twee problemen waarmee veel koren worstelen.

Veel traditionele koren hebben moeite om nieuwe leden te krijgen. Goede zangers zoeken elkaar op in kamerkoren, en dat is een positieve ontwikkeling. Maar ook hier wordt de permanente repetitiedruk wel eens als een last ervaren.
In de harmonie- en fanfarewereld is het vanzelfsprekend dat techniek van het instrument en kennis van het notenbeeld hand in hand gaan. Maar in de koorwereld is het nog altijd traditie dat de dirigent alles voorzingt.
Een betere basis, door gerichte (koor-)scholing bij het Centrum voor Koorzang, zal het plezier van het zingen alleen maar verhogen (denk bijvoorbeeld alleen al aan de tijdwinst, waardoor meer en gevarieerder repertoire aan de orde kan komen).

Lees verder

Dirigenten en leiders

Opleiding en ondersteuning

Het Centrum voor Koorzang richt zich op zowel dirigenten met een professionele vakopleiding en amateurdirigenten d.m.v. het organiseren van:

  • repertoiredagen
  • contactdagen
  • symposia rond specialistische aspecten
  • (bij)scholingscursussen m.b.t. vakmatige en vakdidactische vaardigheden
  • instrumentale vaardigheden t.b.v. partituurspel (amateur dirigenten)
  • slagtechniek (amateur dirigenten)

Lees verder

Vakleerkrachten

Het Centrum voor Koorzang heeft niet de pretentie om het muziekonderwijs te willen bepalen. Daarvoor zijn de professionele opleidingen in het leven geroepen. Het is echter een bekend gegeven dat het muziekonderwijs op Pabo’s e.d. een marginale rol speelt in vergelijking met de opleiding van pakweg 20 jaar geleden. Onderwijzers hebben vaak zelf een schroom om te zingen, omdat ze zich dan kwetsbaar voelen. Voor deze mensen wil het Centrum zich graag inzetten. Juist omdat het plezier van het zingen voorop staat, moet dit plezier beginnen in de klas.

Het Centrum voor Koorzang wil graag fundamentele contacten onderhouden met vakleerkrachten om een wederzijdse kruisbestuiving te laten plaatsvinden. Kennis nemen van elkaars aktiviteiten is hierin een begin.

Lees verder

Onderwijzers

Voor onderwijzers die zelf geïnteresseerd zijn in een betere algemene muzikale scholing kan een aparte, op maat gesneden cursus geïnitieerd worden. Kennis nemen van de gebruikte methodieken van de Koorschool Maastricht kan het beste door het zelf aan den lijve te ervaren.

Lees verder