Onderwijzers

Het Centrum voor Koorzang heeft niet de pretentie om het muziekonderwijs te willen bepalen. Daarvoor zijn de professionele opleidingen in het leven geroepen. Het is echter een bekend gegeven dat het muziekonderwijs op Pabo’s e.d. een marginale rol speelt in vergelijking met de opleiding van pakweg 20 jaar geleden. Onderwijzers hebben vaak zelf een schroom om te zingen, omdat ze zich dan kwetsbaar voelen. Voor deze mensen wil het Centrum zich graag inzetten. Juist omdat het plezier van het zingen voorop staat, moet dit plezier beginnen in de klas.

Voor onderwijzers die zelf geïnteresseerd zijn in een betere algemene muzikale scholing kan een aparte, op maat gesneden cursus geïnitieerd worden. Kennis nemen van de gebruikte methodieken van de Koorschool Maastricht kan het beste door het zelf aan den lijve te ervaren.