Renaissance project 2013

          Datum        10 november          2013        

Lokatie      Greune Zaol Wolder     Tongerseweg 336     Maastricht

Symposium

 De invloed van het humanisme op de vocale muziek in de Renaissance

Concert

de koren van het CvKz

vocaal ensemble Luccicante

vocaal ensemble Quintessence

solistenensemble

instrumentalisten

Algehele leiding symposium en concert

Annie Jansen

 Toelichting

De bloeiperiode binnen het ontstaan van hoogstaande koormuziek is doorgaans voorbehouden aan beroepszangers. Toch is veel van deze muziek ook bereikbaar voor amateurzangers, mits zij daarin goed begeleid worden.

De interpretatie van deze muziek is ook voor dirigenten een hoofdstuk apart, dat wezenlijk verdergaat dan het absolute notenbeeld en vraagt om een specialistische benadering.

Wie belangstelling heeft voor de historie waarin zich deze ontwikkelingen hebben voorgedaan, ontdekt al snel heel veel raakvlakken, waarbij ook de niet-muzikale gebeurtenissen een beslissende rol vervullen. Zodoende is dit symposium ook interessant voor belangstellenden.

Het symposium wordt geleid door artistiek leider van onze stichting, Annie Jansen, tevens auteur van het boek met dezelfde titel als het symposium.

PROGRAMMA SYMPOSIUM

14.30 Zaal open
15.00 Inleiding Een situatieschets van de Renaissance in al zijn facetten, waarbij de invloeden van allerlei factoren inzicht verschaffen op de gevolgen voor de muziek.
16.00 Workshop 1 Kennismaking met verschillende stijlen uit deze tijd: chansons, madrigalen, motetten.
17.00 Pauze
17.15 Workshop 2a Dirigenten en vakmusici maken kennis met specifieke stijlelementen en interpretatie.
Workshop 2b Zangers en andere toehoorders zingen een aantal eenvoudige werken uit deze periode.
18.15 Maaltijd Gezamenlijke maaltijd in Breugheliaanse sfeer
19.00 Zaal open Zaal open voor publiek
19.30 Concert De koren presenteren zich op een bijzondere manier, waarbij het programma beurtelings of gezamenlijk wordt uitgevoerd.Enkele componisten: Josquin des Prez; Orlando di Lasso; Claudio Monteverdi; Luca Marenzio; Orlando Gibbons; Thomas Morley; Clément Janequin; Anthoine Bertrand.Het geheel wordt afgesloten door het prachtige dubbelkorige werk van Giovanni Gabrieli: O magnum mysterium

 

Opgave kan door het invullen van het Aanmeldformulier.

  1. Symposium
  2. maaltijd
  3. Concert
  4. passe-partout
  5. Loading ...

google map greune zaol